Základy projektového řízení v kostce

Podnikání

Vše je jednou poprvé a výjimkou není ani řízení projektu. Pokud jste se pasovali do role vedoucího pracovníka, ale stále vám není jasné, jak projekt efektivně řídit, dodržujte následující zásady a proměňte anarchii na perfektně organizované soukolí.

Výběr projektového manažera

Každý projekt musí mít někoho, kdo se v řízení projektů vyzná a bude členy týmu řídit a motivovat k odpovídajícímu výkonu. Projektový manažer nemá jednoduchou roli, a o to je jeho funkce důležitější. Pokud si na roli projekťáka netroufáte, svěřte ji někomu kompetentnímu.

Zajištění komunikace mezi členy týmu

Čím více lidí se na projektu podílí, tím je důležitější rychlá a bezproblémová komunikace. Usnadní vám ji vhodně zvolený CRM systém s modulem pro projektové řízení.

Definice cílů

Projekt dotáhnete do zdárného konce jen za předpokladu, že si předem ujasníte cíle a rozdělíte jej na menší části, které musí být dokončeny dříve, než se pustíte do dalších (jedná se o určení tzv. klíčové cesty).

Specifikace zdrojů

Jakmile budete mít jasno v tom, čeho chcete dosáhnout, určete konkrétní potřebné lidské a materiální zdroje. Jak na to? Odrazovým můstkem jsou výstupy, na základě kterých stanovíte výkonnostní kritéria.

Určení a minimalizace rizik

Realizace projektu může být trnitá, proto je nezbytné akceptovat reálná rizika a snažit se jim předcházet. Budete-li na potenciální problémy předem připraveni, vyřešíte je mnohem efektivněji, než kdyby vás zaskočily.

Stanovení přesného rozpočtu

Množství ambiciózních projektů ztroskotalo na nedostatečném finančním zajištění. Buďte proto při navrhování rozpočtu důslední, stůjte nohama na zemi a počítejte s rezervou.

Rozvržení časového rámce

Součástí projektového trojimperativu nejsou jen peníze, ale také čas. Vyhraďte si ho dostatek pro každou část projektu a mějte na paměti, že posouvání termínu zvyšuje náklady. Zkrácením naopak může utrpět kvalita výstupu.