Společnost EIT InnoEnergy získala více než 140 milionů eur ze soukromých zdrojů

Podnikání

Významní hráči z průmyslového, finančního i vzdělávacího sektoru investují do urychlení průmyslových inovací v oblasti čisté energie.

5. září 2023: Společnost EIT InnoEnergy, hlavní inovační motor v oblasti udržitelné energetiky, dnes oznámila úspěšné dokončení úpisu kapitálu ze soukromých zdrojů v hodnotě více než 140 milionů eur.

Investory se v rámci tohoto kola stali jak noví strategičtí hráči (Societe Generale, Santander CIB, CMA CGM, Renault Group, Stena Recycling a NIIT), tak i stávající akcionáři (Siemens Financial Services, Schneider Electric, Capgemini, Volkswagen Group, ING Bank, Koolen Industries, GROUPE IDEC a Engie).

Výnosy budou použity na zvýšení toku nových obchodních transakcí, na podporu růstu 200 společností v rámci stávajícího portfolia, na urychlení úspěšného zahájení činnosti nových průmyslových šampionů, jako např. InnoEnergy v pozici budovatele těchto společnosti, dále na využití příležitostí vytvořených novými regulačními rámci a na posílení expanze v USA.

InnoEnergy investuje do inovativních technologií a týmů zaměřených na oblast čistých technologií v rané fázi jejich vývoje, která obvykle bývá náročná na kapitálové výdaje (CAPEX). InnoEnergy urychluje jejich rozvoj, odstraňuje rizika a podporuje globální obchodní případy prostřednictvím svého jedinečného a důvěryhodného ekosystému s více než 1200 partnery. Řízený ekosystém zahrnuje průmyslové subjekty všech velikostí, investory (veřejné i soukromé, kapitálové i úvěrové), akademickou sféru, výzkumná centra a veřejnou správu. Společnost InnoEnergy, vybudovaná za posledních 12 let, poskytuje podporu globálním inovátorům v celém jejich životním cyklu (od rané fáze až po průmyslové uplatnění), a to prostřednictvím modelu „one stop shop“.

InnoEnergy má v současné době portfolio 200 společností, z nichž tři mají statut tzv. jednorožce (hodnota společnosti činí více než jednu miliardu dolarů), které jsou na dobré cestě k vytvoření obratu ve výši 110 miliard eur a kumulativní úspoře 2,1 milionu tun emisí CO2 do roku 2030. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši 9,7 miliardy eur. Toto kolo na získání finančních zdrojů ze soukromých zdrojů upevňuje současně roli společnosti InnoEnergy jako důležitého nástroje při uskutečňování ambicí Evropy dosáhnout cíle čisté nuly do roku 2050. Stala se také první ekonomikou na světě, která tento cíl zakotvila v zákoně o klimatu.

Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy Central Europe, uvedl: „Cíle pro získání soukromého kapitálu byly dosaženy.  Seznam významných partnerů společnosti InnoEnergy se rozšířil o nové strategické hráče, několik stávajících akcionářů opětovně investovalo a celkově jsme si zajistili dostatek nových finančních zdrojů, abychom mohli zdvojnásobit náš průběžný zásah.  Zrychlená energetická transformace v Evropě i ve světě a zvýšené ambice v oblasti reindustrializace v západním světě představují pro společnost InnoEnergy, její portfoliové společnosti a naše důvěryhodné partnery v ekosystému jedinečné příležitosti.  Připravili jsme se na cestu, která je před námi. Od roku 2010 plníme svou misi a pokračujeme v jejím plnění.“

Nikolai Ardey, výkonný ředitel pro inovace skupiny Volkswagen Group

„Volkswagen je odhodlán hrát klíčovou roli při utváření dekarbonizace mobility dnes i v budoucnu. Kromě vlastních aktivit se stále více zaměřujeme na spolupráci s vysoce inovativními start-upy. Jako globální společnost můžeme pomoci proměnit dobré nápady v řešení, která lze realizovat v průmyslovém měřítku. Obnovenou investicí do společnosti EIT InnoEnergy posilujeme naši úspěšnou spolupráci zejména v oblasti e-mobility a obnovitelných zdrojů energie a podporujeme společnost v dalším rozšiřování jejích aktivit.“

KONEC TISKOVÉ ZPRÁVY 

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Společnost InnoEnergy, která se v roce 2022 podle žebříčku Pitchbook stala nejaktivnějším investorem v energetickém sektoru, pro rok 2023 byla portálem Sifted zařazena mezi 10 nejvíce aktivních investorů do hlubokých technologií v Evropě a v roce 2022 ji organizace Startup Genome označila za předního evropského investora do čistých technologií se zásadním dopadem, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně mj. skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, obtížně odstranitelná průmyslová odvětví, smart grids a trvale udržitelné budovy a města.

InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) a European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Společnost InnoEnergy, která byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT) a současně nezávislým orgánem EU založeným v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. Od svého založení prověřila společnost EIT InnoEnergy více než 7 000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby jeho portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má EIT InnoEnergy více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu v USA.

www.innoenergy.com.