Průměrný důchod – kolik dostanete a kdy? 1

Finance Ostatní Tipy & rady

Důchod dostávají všichni, kteří na něj mají nárok. Jednou měsíčně, podobně jako kdysi výplatu a částka by měla být schopna zajistit důstojný život. Ne vždycky to tak, ale je. Částka může být nízká a nezajistí tak seniorům vše, co by měla jako doplatky na léky, různé léčebné procedury nebo základní potřeby jako jídlo nebo nájemné. Jaký je průměrný důchod? Kdo na něj dosáhne?

Jaký je průměrný důchod?

Na konci loňského roku byl průměrný důchod ve výši 12 418 korun. Od té doby se opět zvedl a dnešní průměr je 13 319 korun. Bohužel, ne všichni senioři dosáhnou na tuto částku. Výše důchodu ovlivňují dva faktory. Prvním z nich je osobní vyměřovací základ, respektive měsíční mzda, která se přepočítává na současnou úroveň. Vypočítává se z hrubé průměrné mzdy, kterou jste pobírali mezi rokem 1986 a rokem, který je předcházející tomu, ve kterém jdete do důchodu.

V koeficientu je nutno zohlednit také inflaci, která se v průběhu let objevuje. Druhým faktorem je také doba, během které jste odváděli pojištění. To musí být minimálně pětatřicet let, aby vůbec vznikl nárok na starobní důchod. Kdo tedy vydělávat hodně a platit si řádně pojištění, ten má nárok na dobrý starobní důchod.