Jste pojištěni na škody způsobené v zaměstnání? A jak je to s pojištěním „na blbost“?

Finance Podnikání

Stále častěji se v dnešní době nechávají lidé pojistit na škody, které by mohli způsobit v zaměstnání. V rámci pracovněprávního vztahu totiž může nastat celá řada situací, kdy způsobíte svému zaměstnavateli škodu. Kromě toho jsou zde ale také škody, které můžete způsobit v občanském životě, což potom řeší pojistka tzv. „na blbost“. Pojďme se blíže podívat na oba druhy pojištění.

Na škody v zaměstnání se vyplatí pojistit

Pokud se jedná o pojištění, které vás dokáže ochránit s ohledem na škody způsobené v zaměstnání, tak tento druh pojištění si může sjednat zaměstnanec sám, tak zároveň zaměstnavatel pro své zaměstnance. U pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu je vždy důležité zvážit míru rizika, které je spojeno s činností daného zaměstnance. Podle toho se také volí pojistka a stupeň krytí. Většina pojišťoven vám nabídne:

  • Standardní krytí
  • Rozšířené krytí pro řidiče

V rámci standardního krytí lze většinou pokrýt drtivou většinu zaměstnanců. Existují ale také zaměstnanci, kteří obsluhují stroje nebo řídí motorové vozidlo, či dokonce mají firemní vozidlo pro soukromé účely. Tady potom zpravidla existují rozšířené varianty pojištění, které jsou určeny právě pro takové zaměstnance. Dbejte však na to, že v době úrazu je nutné mít na sobě předepsané ochranné pracovní pomůcky, pracovní – případně zdravotní oblečení a obuv. Jinak vám pojišťovna nemusí poskytnout plnění.

Na lehkou váhu neberte ani škody v občanském životě

Nejsou to ale pouze škody v zaměstnání, které vás mohou potenciálně vyjít draho, nebudete-li pojištěni. Jsou to také škody, které lze způsobit v občanském životě. Dobrá pojistka vás dokáže ochránit u běžných nehod, jako je třeba rozbité zboží v obchodě nebo vysklení výlohy. Může se jednat ale také o újmu na zdraví, kterou způsobíte jinému člověku. Typicky hovoříme o pojištění proti blbosti, které lze sjednat na různé částky. Obvykle se jedná o pojištění, které má platnost po celém světě, dobré je, pokud ve smlouvě není žádná spoluúčast a zahrnuje jak škody majetkové a škody na zdraví, tak škody finanční.