EIT InnoEnergy a Demeter spouštějí Evropský surovinový fond pro výrobu baterií v hodnotě 500 milionů eur

Tipy & rady

18. ledna 2024, Davos: EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energetiky, a Demeter Investment Managers, významná evropská společnost soukromého a rizikového kapitálu, dnes oznámily spuštění fondu zaměřeného na rozvoj udržitelného a rozmanitého dodavatelského řetězce surovin pro výrobu baterií v Evropě.

Strategický fond EBA pro bateriové materiály (EBA Materials Fund) s cílovou částkou 500 milionů eur navazuje na úspěch Evropské bateriové aliance (EBA250) v jejím poslání vytvořit udržitelný evropský bateriový průmysl. Fond vzniká v době prudce rostoucí poptávky po bateriích v Evropě, která odhaluje značné mezery v předchozích fázích (těžba, zpracování) dodavatelského řetězce bateriových materiálů v EU. V souladu s požadavky zákona EU o kritických surovinách (CRMA) na snížení přílišné závislosti EU na zahraničních dodávkách je cílem fondu posílit domácí kapacity strategických bateriových materiálů, jako je lithium, nikl, kobalt, mangan a grafit.

Diego Pavia, generální ředitel společnosti EIT InnoEnergy, řekl: „Abychom zajistili prosperující a odolný evropský bateriový průmysl, musíme zintenzivnit naše úsilí v oblasti domácí výroby bateriových surovin. Je sice povzbudivé vidět rostoucí seznam ambiciózních iniciativ a finančních pobídek ze strany veřejných i soukromých subjektů, ale jejich zaměření je obvykle na rozvinuté projekty („Post-Final Investment Decision“). Tyto iniciativy však potřebují tok transakcí s projekty bez rizika, a proto se musíme zaměřit také na projekty v rané fázi výroby (scoping, PFS a DFS), které se zavázaly k udržitelnému, sledovatelnému a transparentnímu dodavatelskému řetězci bateriových materiálů – a to je přesně to, co EBA Materials Fund zajistí.“

Společnost Demeter bude působit jako správce fondu a partner společného podniku a přinese své bohaté zkušenosti v oblasti ekologických technologií a infrastruktury. EIT InnoEnergy využije své zkušenosti z oboru, o čemž svědčí vedení EBA250 od jeho založení v roce 2017, spolu s širšími zkušenostmi s investicemi v rané fázi při identifikaci a podpoře rizikových projektů. Societe Generale bude působit jako exkluzivní finanční poradce společností EIT InnoEnergy a Demeter a bude podporovat získávání kapitálu.

Nejméně 70 % investic z fondu EBA Materials Fund bude určeno na projekty zvyšující domácí produkci EU z těžby, zpracování, rafinace a recyklace v EU a sousedních zemích. Zbývajících 30 % bude zaměřeno na zvýšení dodávek surovin ze zemí surovinového partnerství EU, jako je Kanada, Namibie a Argentina.

Materiálový fond EBA bude podporovat projekty při dosahování nejvyšších environmentálních standardů podle přísných kritérií udržitelnosti stanovených v rámci nařízení EU o bateriích v oblasti sledovatelnosti, udržitelnosti a oběhového hospodářství a dalších kritérií, která jsou v současné době stanovována v rámci CRMA. Fond bude mít jednu z nejvyšších klasifikací ESG jako fond podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR).

Antoine Troesch, Managing Partner společnosti Demeter, dodal: „Společnost Demeter je potěšena, že může společně s EIT InnoEnergy zahájit tuto iniciativu v segmentu, který je pro evropské země klíčový pro úspěch v oblasti energetické a ekologické transformace. Demeter přinese své uznávané odborné znalosti v oblasti ekologických investic a metodiky pro zajištění toho, aby tyto investice splňovaly nejvyšší standardy ESG.“

KONEC TISKOVÉ ZPRÁVY

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Společnost InnoEnergy, která je podle Startup Genome v roce 2023 nejlepší evropskou firmou a investorem rizikového kapitálu v oblasti čistých technologií a modré ekonomiky, podle Sifted v roce 2023 jedním z deseti nejaktivnějších evropských investorů v oblasti hlubokých technologií a podle Pitchbook v roce 2022 nejaktivnějším investorem v energetickém sektoru, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, obtížně odstranitelná průmyslová odvětví, inteligentní sítě a udržitelné budovy a města.

InnoEnergy má v portfoliu více než 200 společností, které podle odhadů do roku 2030 vygenerují příjmy ve výši 110 miliard eur a kumulativně ušetří 2,1 milionu tun CO2 emisí. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši více než 9,7 miliardy eur.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) and the European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Společnost InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie. Od svého založení prověřila společnost InnoEnergy více než 7 000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby její portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má InnoEnergy důvěryhodný ekosystém zahrnující více než 1.200 partnerů, 35 akcionářů a více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

 

O společnosti Demeter

Demeter Investment Managers je významným evropským hráčem v oblasti rizikového kapitálu, soukromého kapitálu a investic do infrastruktury v oblasti energetiky a ekologické transformace. Její fondy investují od 1 do 50 milionů eur na podporu společností v tomto odvětví ve všech fázích jejich rozvoje: inovativních startupů, malých a středních podniků a infrastrukturních projektů. Tým Demeter tvoří 38 osob se sídlem v Paříži, Lyonu, Bordeaux, Madridu a Düsseldorfu. Tým spravuje 1,3 miliardy eur a za 17 let realizoval 230 investic.