Odškodnění pracovních úrazů

Ostatní

K úrazu může přijít každý z nás kdykoliv, a to jak při výkonu pracovní činnosti, tak při domácím kutilství. Rozdíl je v tom, že v případě pracovního úrazu můžete žádat odškodnění za vzniklou újmu. Každý zaměstnavatel je totiž ze zákona povinen uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V některých případech může jít o velké finanční sumy a u doživotních následků se odškodnění pracovní úraz může pohybovat v řádu milionů korun.

Na koho se obrátit?

Na odškodnění máte nárok a proto se nikdy nevzdávejte. Nejlépe se v této problematice orientuje společnost První zdravotní poradenská s.r.o. Její zkušení pracovníci úspěšně pomáhají lidem, kteří utrpěli různé újmy na zdraví. Společnost poskytuje poškozeným v jejich složité životní situaci odborné poradenství včetně právního zastoupení v celém procesu vymáhání odškodnění pracovní úraz. Garancí úspěchu je spolupráce se zkušenými právníky advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o.

Jak postupovat?

Pokud se vám stane pracovní úraz nebo se u vás projeví nemoc z povolání, nebojte se požadovat za pracovní úrazy odškodnění. Nic neodkládejte a proveďte následující úkony:

1. Co nejdříve svůj úraz oznamte zaměstnavateli a zajistěte si případné důkazy a svědky.

Důležité jsou fotografie i očití svědkové, kteří potvrdí vznik úrazu a jeho okolnosti.

2. Trvejte na vypracování záznamu o úrazu, který bude vyžadovat pojišťovna.

3. Kontaktujte První zdravotní poradenskou s.r.o. telefonicky na číslo 733608091 nebo

vyplňte kontaktní formulář na webových stránkách společnosti.

4. Připravte si veškerou dokumentaci. Pokud žádné podklady k dispozici nemáte, pomůže

vám je společnost zajistit.

Proč se obrátit právě na společnost První zdravotní poradenskou?

Pro toto rozhodnutí existují tři důvody:

  • prvotní analýzu případu a konzultaci poskytuje společnost zdarma
  • nemusíte předem platit ani žádné zálohy
  • odměnu si společnost účtuje pouze v případě úspěšného vymožení odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.