Čo je to Forex

Ostatní

Ak sa zaujímate o investície, isto ste počuli o Forexe. Čo to ale Forex je?

Forex je devízový alebo menový trh, na ktorom sa obchoduje s rôznymi menami. Rovnako ako na iných trhoch, aj tu sa stretáva dopyt s ponukou.

Menový trh je najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete. V posledných rokoch došlo na tomto finančnom trhu k stabilnému rastu tržieb. Všeobecne povedané, obchodovanie na Forexe zahŕňa špekulácie o vývoji cien jednej meny vo vzťahu k vývoju inej meny.

Forexový trh v zásade umožňuje adekvátnu výmenu meny jednej krajiny za menu inej krajiny. Je preto tiež zaujímavé, ktorí účastníci trhu sa podieľajú na forexovom obchodovaní. Po prvé, úverové inštitúcie sa vo všeobecnosti zúčastňujú na obchodovaní na Forexe a dúfajú, že budú môcť využívať fluktuácie meny.

Ďalšou dôležitou skupinou účastníkov sú správcovia fondov, ktorí sú zvyčajne aktívnymi forexovými obchodníkmi. Zvyčajne získavajú cudziu menu, ktorá je nevyhnutná pre cezhraničné investície.

Decentralizácia forexového trhu znamená, že obchodovanie nemôže byť kontrolované jedinou inštitúciou. Zatiaľ čo hodnota akcie predstavuje hodnotu spoločnosti, národná mena aspoň čiastočne odráža teoretickú hodnotu meny a je preto ťažšie ju vyhodnotiť.

Forexové obchodovanie je všestranné a využívajú ho rôzni účastníci trhu. Spoločnosti môžu pomocou menového swapu zabezpečiť svoje príjmy alebo náklady v cudzích menách proti kolísaniu výmenného kurzu. Ostatní účastníci trhu naopak využívajú obchodovanie na forexe v snahe zarobiť.

Keďže výmenné kurzy zvyčajne vykazujú iba malé výkyvy, pri forexovom obchodovaní sa zvyčajne využíva pákový efekt. Páka môže znásobiť zisky. Podľa toho sa však zvyšuje aj riziko straty.

Ak hľadáte zaujímavé informácie zo sveta Forex, inšpirujte sa úspešným traderom. Forex vám umožní efektívne zarábať.